Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt is failliet verklaard en de activiteiten van de stichting zijn gestaakt.
Geen doorstart uit faillissement heeft plaatsgevonden.